Vocaal Ensemble Viermaliks

Viermaliks is een vocaal ensemble opgericht in 1991. Het ensemble is samengesteld uit zangers die steunen op een rijke koorervaring, maar willen breken met het enigszins verstarde beeld van het klassieke koor. Presentatie en beweging zijn dan ook belangrijke elementen van een optreden. De steeds wisselende opstelling wordt aangepast aan de muziek, wat het overbrengen van de inhoud naar de luisteraar bevordert. Er wordt in ruime mate gekozen voor lichtere muziekgenres en hedendaagse muziek. Zij worden op een relativerende en speelse manier geconfronteerd met het klassieke repertorium. De zangers zingen dan ook met een aanstekelijk plezier en enthousiasme.